Vitajte, Exekúcie nehnuťelností PôžičkaInak | SK

Tieto webové stránky stojí na strane ľudí, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie ...

 

Exekúcia - právny úkon alebo číre bezprávia?

Problematika exekúcií sa bohužiaľ stále väčšie časti našich občanov presúva z oblasti zkazek pradedov, ako im kedysi prišiel exekútor zabaviť posledný kozu, do až príliš súčasnej reality.

Nemáme problém se zabavováním majetku podvodníkov a iných lumpov, a to vrátane tých, ktorí sa vydávajú za púhe neúspešné obchodníky. Na rozdiel od úradov, ktoré, ako ukázali kauzy rôznych podvodníkov sa väčšinou ani o zabavenie majetku " veľkým rybám " nepokúšajú. Prečo asi?

Nemáme problém dokonca ani se zabavováním majetku, ak nejaký majú, rôznym notorickým zneuživatelům našej deravé sociálnej siete. Rovnako ako väčšina normálnych ľudí majú však problém sa zabavováním majetku občanov, ktorí »naleteli« na klamavů reklamu rôznych bankových či nebankových inštitúcií, na pochybné finačné produkty a ktorí sa dnes z dôvodu absencie prozaměstnanecké politiky pri strate práce dostali miesto do konzumného raja, ktorý im štát sľuboval, do dlhovej pasti. Mám s tým o to väčší problém, že poňatie exekúcia v našom štáte, poňatie súkromného exekútorského byznisu, je všetkým možným, len nie ochranou oprávneného veriteľa, k čomu pôvodne tento inštitút mal slúžiť. Už samotná privatizácia exekútorských služieb a ich "oddelenie od súdu", tj fakt, že exekútorský je možné fakticky vymáhať aj neexistujúce dlhy, je popretím garancia štátu za spravodlivosť pre občana.

Priamo hroznú špecifikom nášho exekútorského poriadku je možnosť vymáhať formou exekúcií i pohľadávky, o ktorých dlžník vôbec nevie. Povinnosť veriteľa pred podaním žaloby a tým aj pred navrhnutím exekúcie, vyzvať dlžníka na dobrovoľnú úhradu z nášho právneho poriadku akosi »vypadla«, a tak veľakrát človek po niekoľkých rokoch stojí pred exekúciou preto, že pred niekoľkými rokmi nezaplatil omylom jednu splátku alebo jednu pokutu, často i v poriadku iba niekoľkých korún. A exekútor po ňom chce nie onú sumu, ale tisíce korůn. Pravidlom je, že exekúciu pokiaľ možno vykonáva firma z druhého konca republiky, aby si mohla účtovať aj čo najvyššiu cestovné. Exekútor ani nehľadá, čo dlžník skutočne vlastní, ale hľadá, či možno »v okolí dlžníka« nájsť nejakú osobu s majetkom, ktorý by šiel zabaviť a ktorý by sa formálne vošiel do vágna formulácia »kde môže mať dlžník majetok«.

Z exekúcií sa stal sprostý obchod. Hra bez pravidiel ( alebo skôr s cinknutými kartami ), v ktorej väčšinou prehrá dlžník, niekedy prehrá aj veriteľ. Jediným, kto neprehrá nikdy, pretože prehrať nemôže, je exekútor. Exekútorovi je jedno, čo pri exekúcii zabaví, či to je vo vlastníctve dlžníka alebo úplne iné osoby, pretože za to »nenesie zodpovednosť«. Buď chudák postihnutý dokáže na súde vylučovacie žalobou (na svoje alebo veriteľa náklady), že veci sú jeho a že sa na ne exekúcia nevzťahuje, alebo to nedokáže a príde o ne. Prečo by teda malo exekútora pri tomto rádoby zákonnom nastavenie podmienok zaujímať, koho skutočne sú ním zabavovania veci? Čím viac toho »polepí«, tým istejšie a ľahšie je jeho zisk. Súčasným nastavením podmienok exekúcií bola fakticky uzákonená legálna krádož. Je to nielen výsmech spravodlivosti, je to výsmech aj základnému pilieru súčasnej kapitalistickej spoločnosti - »ochrane a nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva«. Tieto podmienky totiž umožňujú úplne legálne, prostredníctvom exekútora a  v jeho prospech, s posvätcením štátu, ukradnúť súkromný majetok ničím sa neprovinivších osôb.

Náprava by bola, podľa nášho názoru, veľmi ľahká a jednoduchá. Stačilo by len pár drobných úprav zákonov: Exekúcia len na základe súhlasu dlžníka alebo súdneho potvrdenie existencie pohľadávky. Ustanovenie, že náklady na súdne rozhodnutia u neoprávnene skonfiškovaných vecí by niesol exekútor. Potom by si exekútori dávali podstatne väčší pozor, aby nezabavovali, tak ako dnes, celkom jednoznačne iný ako majetok dlžníka. Na veľkých dlžníkov a tunelárov by potom ako účinný nástroj platilo majetkové priznanie, s tým že majetok, u ktorého sa nedá preukázať legálny pôvod, by mohol byť zabavený alebo aspoň radikálne zdanený, ako ho pozná väčšina vyspelých európskych demokracií. Obávam sa ale, že práve preto, že by sa tým siahlo aj na majetok niektorých "súčasných mocných" sa takýchto zmien zákonov v našom »pirátskom« kapitalizmu len tak nedočkáme.

Exekúcia nehnuteľnosti nedáva spať nejednému dlžníkovi. Často nemajú dostatočné množstvo financíí aby sa z ťažkej situácie dostali sami. Tento stav sa dá riešiť aj pôžičkou na exekúciu. Jej cieľom je zachovať dlžníkovi strechu nad hlavou.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Všeobecné podmienky používania a právne informácie pre návštevníkov webových stránok - ZDE

Informácie uvedené na týchto webových stránkach majú informačný a nezáväzný charakter a preto spoločnosť Stop Dlhom s.r.o. negarantuje aktuálnosť, dostupnosť a získanie pôžičiek alebo akýchkoľvek iných finančných alebo poistných produktov pre návštevníka webovej stránky.

Kontakt

PôžičkaInak | SK

www.exekucie-nehnutelnosti.sk
0908 128 492, 0919 281 427