Novinky

Najdôležitejšie parametre pre exekúcie podľa zákona

20.02.2015 07:30
    Primeranosť   Exekútor postihuje majetok, ktorý bezpečne postačuje k úhrade celkovo exekuované pohľadávky. Pri postihovaní majetku najprv súdny exekútor uplatňuje prikázanie pohľadávky zrážkami zo mzdy a iných príjmov a zriadením exekútorského záložného práva na...