Čo je to | PôžičkaInak.sk ?

 

Predstavenie  __________________________________________________________________

PôžičkaInak.sk | je naša dlhodobo pripravovaná internetová kampaň poskytujúce poradenský servis v oblasti zadlženia fyzických osôb podnikateľov, fyzických osôb nepodnikateľov, ktorým hrozí ich osobný bankrot alebo vydraženie nehnuteľností ktoré vlastní. Keďže v poslednej dobe sa rozmohlo téma exekúcie nehnuteľností, začali sme sa tedy týmto nie príliš príjemným a radostním tématom zaoberať podrobne.

 

Exekúcia nehnuteľnosti sú viazané záložným právom a následovnou dražbou a vo väčšine prípadov končí samotná dražba v celkovej výške vydražených prostriedkov, ktoré samotnému dlžníkovi nepokryjú ani jeho doterajšie záväzky. Dlžník teda končí bez strechy nad hlavou a ešte k tomu s dlhom, ktorý nie je schopný a to do konca svojho života riadne splácať. On by tiež splácať riadne vedel, ale naša legislatíva toleruje štátom garantované " lúpežníky ", ktorí netrpezlivo vyčkávajú až bude dlžník dlhovať treba 17 EUR a mohol na neho vydať exekučný titul a naúčtovať si neprimerané náklady na exekúciu, nalézací konanie, daň z pridanej hodnoty a v neposlednom rade odmenu samotného exekútora. V niektorých prípadoch potom samotná výška dlhu dosiahne sumu 500 EUR. A to všetko s posvědcením našich zákonodarcov.Podľa súčasnej legislatívy majú exekútori obrovské až neprimerané práva dražiť akúkoľvek nehnuteľnosť aj kvôli nízkym dlhám, tak tento " spoločenský exces " sa rozmohol neskutočným a obrovským tempom. Ikdyž naši zákonodarcovia toto chcú zmeniť, niektorí toto žhavé tému radi využívajú k svojej predvolebnej politickej kampani, ale potom, keď má prísť na ich sľuby, tak sa všemožne vyhovárajú a majú príliš veľa argumentov, že "to a to nejde a že keď to začnú riešiť , tak je okamžite exekútorské komora napadne tým, že už nepodporí ich veci ".S účasti internetovej kampane je aj prevádzka blogového systému s názvom Exekúcie - oddĺženie, ktorý má skutočne veľkú návštevnosť a veľa komentárov od dlžníkov, ktorí takéto konanie exekútorov už zažili. Niektoré komentáre naozaj naháňajú hrôzu. Príkladom môže byť vymoženiu poplatkov za ošetrenie od lekára, keď z dlhu 3 EUR si exekútor naúčtoval celkovú dlžnú sumu vo výške 450 EUR. A takýchto príkladov je naozaj veľa.Keďže sa na nás obracia stále viac klientov, ktorí majú už pred samotnou exekúcii, tak nás žiadajú o radu ako majú postupovať a my im radíme a samozrejme sa im snažíme všemožne pomôcť. Máme zmluvne dohodnuté advokátné kancelárie, ktoré sa snažia pomocť dlžníkovi v čo najkratšom termíne. Záverom  _____________________________________________________________________

Internetová kampaň sa rozšírila aj do susednej Českej Republiky pod rovnakým názvom PůjčkaJinak.cz |, kde podľa našich doterajších zistení toto "žhavé" téma exekúcie a oddlženia sa začína prejavovať v čoraz väčšej miere a my nestačíme na otázky klientov včas odpovedať. Snažíme sa mať dostatočne rozšírenú poradenskú siet na území Českej Republiky. S účasťou naši české internetové kampane je taktiež blogové systém Exekúcia - oddĺženie.